รับจ้าง เขียนโปรแกรม สอนเขียนโปรแกรม


รับจ้าง เขียนโปรแกรม สอนเขียนโปรแกรม
สามารถพัฒนาบน Unity3D, Visual Studio, Visual Code, Android Studio
ภาษา C#, Node js, JavaScript
รองรับฐานข้อมูลเหล่านี้ได้ MSSQL, MYSQL, MongoDB
โปรแกรมสำหรับใช้งานในองค์กร โปรแกรมอำนวยความสะดวกสบาย โปรแกรมเกม
อัพโหลดแอปขึ้น PlayStore ฯลฯ

สามารถรับงานออนไลน์ และส่งตัวอย่างงานผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
รองรับช่องทางการพูดคุย และส่งตัวอย่างงานหลายช่องทาง เช่น LINE, Messenger, Discord

ติดต่อเพื่อคุยรายละเอียดงาน 084-2099408

Comments