รับจ้าง ซ่อมคอม ประกอบ อัพเกรด ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นอกสถานที่


รับจ้าง ซ่อมคอม ประกอบ อัพเกรด ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นอกสถานที่
รับซ่อม ติดตั้ง ประกอบ อัพเกรด ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค นอกสถานที่

ในการซ่อมคอมบางกรณีอาจจะต้องขอนำเครื่องกลับมาดำเนินการ
โดยจะเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ใช้บริการ

สอบถามข้อมูลระยะให้บริการในปัจจุบันได้ที่ 084-2099408
รองรับช่องทางการพูดคุย และส่งภาพอธิบายอาการได้หลายช่องทาง เช่น LINE, Messenger, Discord

ปัจจุบัน ประจำอยู่บริเวณ
(สะพานพระราม 8)

Comments