รับจ้าง ตัดต่อวีดีโอ ตัดต่อเสียง ตัดต่อภาพ


รับจ้าง ตัดต่อวีดีโอ ตัดต่อเสียง ตัดต่อภาพ
วีดีโอสำหรับ บึนทึกความทรงจำ สไลภาพนิ่ง นำเสนอเนื้อหา กำดำเนินรายการ ตัดต่อเสียง

สามารถรับงานออนไลน์ และส่งตัวอย่างงานผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
รองรับช่องทางการพูดคุย และส่งตัวอย่างงานหลายช่องทาง เช่น LINE, Messenger, Discord

ติดต่อเพื่อคุยรายละเอียดงาน 084-2099408

Comments